MikroTik Mobile App

 

MikroTik Mobile App được hãng MiroTik vừa phát triển Mobile App trên SmartPhone hiện đã có sẵn trên Google Play và App Store

Nó dùng để cấu hình thiết bị Router cơ bản nhấtt hoặc cấu hình AP. với Menu Advande tinh chỉnh nâng cao để cấu hình sâu hơn với người có nhiều kinh nghiệm.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mikrotik.android.tikapp https://itunes.apple.com/app/id1323064830